Wiadomości

Pliki JPK
2016-07-01
Szanowni Klienci!

Informujemy, że nasze systemy zostały przystosowane do generowania plików JPK zgodnie z wymaganiami podanymi na stronie Ministerstwa Finansów.


Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa,
wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

PI-W FORTECH ® 2017   powered by KTCore ©     siteVersion:2